Onderzoeksgroep Astrofysica

De Onderzoeksgroep Astrofysica werd opgericht in 1985 om theoretisch en observationeel onderzoek te verrichten naar de structuur en de dynamische toestand van stervormingsgebieden in de laatste faze van hun evolutie. Het gaat hier om systemen van recent gevormde sterren die nog ingebed zijn in de resten van de interstellaire wolk waaruit ze gevormd werden. De evolutie van zo’n gebied wordt bepaald door de interacties van de sterren met elkaar en met de interstellaire materie, zoals gravitatie, accretie, ionisatie en expulsie van het residueel gas en -stof.

Het verwerven van kennis over stervormingsgebieden is niet alleen zinvol omwille van die kennis zelf. Zoals alle andere gebieden die men in de cosmos kan onderscheiden op grond van b.v. een specifieke organisatie van massa en energie, vormen ze a.h.w. gigantische laboratoria waarin diverse fysische en chemische fenomenen kunnen bestudeerd worden onder omstandigheden die op aarde niet kunnen gerealiseerd worden. Bovendien kan een betere kennis van hun structuur leiden tot verfijning van de bestaande theoretische modellen voor het proces van stervorming zelf. Tenslotte zal een beter inzicht in hun dynamische toestand kunnen verklaren waarom sommige stervormingsgebieden evolueren tot associaties en andere tot open sterhopen.

English version